دستور زبان انگلیسی - Reported speech

برای آماده کردن این بسته که هفتمین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش دستور زبان انگلیسی - سطح متوسط است، از کتاب آموزشی دستور زبان انگلیسیِ منتشر شده دانشگاه کمبریج به نام Grammar in use استفاده شده است. شما با مطالعه‌ی این بسته خواهید توانست دستور زبان مربوط به مبحث نقل قول را براساس کاربردی‌ترین و به‌روزترین متدهای آموزشی جهان فراگرفته و آموزه‌های خود را به راحتی در زندگی خود، چه در محیط آکادمیک و چه در گفتگوهای عمومی، به کار ببندید.

Write your comment

  • Like