فلش کارت مصری

توضیحات تکمیلی : در این فلش کارت تلاش شما قابل ستایش است ... سه عدد فلش کارت به زبان مصری برای شما مصری های عزیز ببینید و لذت ببرید هرچی سوال هم دارید از شماره فلان بپرسید ...

Write your comment

  • Like