آموزش زبان های خارجی

 • Home
 • /
 • آموزش زبان های خارجی

100 - 108 / 117

Ordering

Touchstone 4

Touchstone 4

By tina Salehi
Number of cards 623
0Sales
15
Touchstone 3

Touchstone 3

By tina Salehi
Number of cards 430
0Sales
12
Touchstone 2

Touchstone 2

By tina Salehi
Number of cards 454
0Sales
12
Touchstone 1

Touchstone 1

By tina Salehi
Number of cards 977
0Sales
20
Top Notch 3

Top Notch 3

By tina Salehi
Number of cards 1,439
0Sales
39
Top Notch 2

Top Notch 2

By tina Salehi
Number of cards 1,406
0Sales
39
Top Notch 1

Top Notch 1

By tina Salehi
Number of cards 1,835
0Sales
51
Top Notch - Fundamentals B

Top Notch - Fundamentals B

By tina Salehi
Number of cards 355
0Sales
9
Top Notch - Fundamentals A

Top Notch - Fundamentals A

By tina Salehi
Number of cards 300
0Sales
9
Touchstone 4
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
مجموعه کتاب های تاچ استون در 4 جلد از دوره مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. این سری کتاب ها در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است . این سطح آخرین کتاب مجموعه Touchstone است.
15
Touchstone 3
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
مجموعه کتاب های تاچ استون در 4 جلد از دوره مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. این سری کتاب ها در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است . با تسلط بر لغات و عبارات سطح 3 و با مقداری تمرین، میتوانید به راحتی مکالمه کنید.
12
Touchstone 2
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
مجموعه کتاب های تاچ استون در 4 جلد از دوره مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. این سری کتاب ها در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است . با تکمیل سطح دو شما میتوانید سوالات مختلفی از دوستانتان بپرسید و در رابطه با اتفاقات مختلف صحبت کنید.
12
Touchstone 1
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
مجموعه کتاب های تاچ استون در 4 جلد از دوره مبتدی تا پیشرفته را پوشش میدهد. این سری کتاب ها در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است . سطح مبتدی به شما کمک میکند تا با دیگران ارتباط برقرار کرده و در رابطه با اوقات فراغت، اشیاء و عادات غذایی و ... صحبت کنید .
20
Top Notch 3
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
39
Top Notch 2
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
39
Top Notch 1
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
51
Top Notch - Fundamentals B
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
9
Top Notch - Fundamentals A
By tina Salehi انگلیسی
 • 0Sales
سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است. در آموزشگاه های متعددی از مجموعه کتاب تاپ ناچ جهت آموزش زبان آموزان استفاده میشود. شما میتوانید به راحتی به تمام لغات موجود در کتاب دسترسی داشته و با مرور روزانه، معنای لغات را به خاطر بسپارید .
9