آموزش زبان های خارجی

 • Home
 • /
 • آموزش زبان های خارجی

10 - 18 / 117

Ordering

دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)

دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)

By Nadia Karimi
Number of cards 202
0Sales
27
دستور زبان انگلیسی - Questions and Auxiliary verbs

دستور زبان انگلیسی - Questions and Auxiliary verbs

By Nadia Karimi
Number of cards 192
0Sales
27
دستور زبان انگلیسی - Reported speech

دستور زبان انگلیسی - Reported speech

By Nadia Karimi
Number of cards 47
0Sales
8
دستور زبان انگلیسی - Passive

دستور زبان انگلیسی - Passive

By Nadia Karimi
Number of cards 148
0Sales
27
واژگان مقدماتی زبان روسی

واژگان مقدماتی زبان روسی

By Nadia Karimi
Number of cards 1,746
0Sales
35
Mobile A2

Mobile A2

By Sara Samavati
Number of cards 1,007
0Sales
19
Mobile A1

Mobile A1

By Sara Samavati
Number of cards 1,576
0Sales
39
Edito B1

Edito B1

By Sara Samavati
Number of cards 2,165
0Sales
43
Edito A2

Edito A2

By Sara Samavati
Number of cards 1,437
0Sales
39
دستور زبان انگلیسی - To and -ing (chapter 1)
By Nadia Karimi انگلیسی
 • 0Sales
در این بسته فصل اول از آموزش‌های مربوط به to & -ing در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
27
دستور زبان انگلیسی - Questions and Auxiliary verbs
By Nadia Karimi انگلیسی
 • 0Sales
در این بسته نحوه‌ی صحیح طرح پرسش و افعال کمکی در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
27
دستور زبان انگلیسی - Reported speech
By Nadia Karimi انگلیسی
 • 0Sales
در این بسته Reported speech یا همان روش‌های صحیح نقل قول در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
8
دستور زبان انگلیسی - Passive
By Nadia Karimi انگلیسی
 • 0Sales
در این بسته حالت Passive یا مجهول در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
27
واژگان مقدماتی زبان روسی
By Nadia Karimi روسی
 • 0Sales
بسته‌ی واژگان مقدماتی زبان روسی
35
Mobile A2
By Sara Samavati فرانسوی
 • 0Sales
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
19
Mobile A1
By Sara Samavati فرانسوی
 • 0Sales
کتاب Mobile , methode de francais کتابی از انتشارات didier است که برای شروع یادگیری زبان فرانسه در برخی از موسسات زبان در ایران تدریس میشه.
39
Edito B1
By Sara Samavati فرانسوی
 • 0Sales
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
43
Edito A2
By Sara Samavati فرانسوی
 • 0Sales
مجموعه کتاب‌های Edito به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین منابع آموزشی زبان فرانسه توسط انتشارات Didier در سطوح مختلف تألیف و منتشر شده است. محتوای آموزشی این کتاب‌ها بر اساس اتفاقات واقعی است که ممکن است یک فرانسوی زبان با آنها مواجه شود.
39