آموزش زبان های خارجی

 • Home
 • /
 • آموزش زبان های خارجی

37 - 45 / 117

Ordering

DaF kompakt A1

DaF kompakt A1

By ehsan Tajik
Number of cards 1,220
0Sales
29
Alter Ego 2 - A2

Alter Ego 2 - A2

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,157
0Sales
29
Sicher C1.2

Sicher C1.2

By ehsan Tajik
Number of cards 647
0Sales
14
Sicher C1.1

Sicher C1.1

By ehsan Tajik
Number of cards 684
0Sales
15
Alter Ego 1 - A1

Alter Ego 1 - A1

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,477
0Sales
39
Sicher B2.2

Sicher B2.2

By ehsan Tajik
Number of cards 694
0Sales
15
Sicher B2.1

Sicher B2.1

By ehsan Tajik
Number of cards 550
0Sales
14
Sicher B1+

Sicher B1+

By ehsan Tajik
Number of cards 710
0Sales
19
taxi3

taxi3

By Sara Samavati
Number of cards 1,658
0Sales
39
DaF kompakt A1
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتاب آموزش آلمانی به روش DaF kompakt از سطح پایه ای زبان آلمانی یعنی A1 تا سطح B1 جمعا سه سطح از شش سطح آلمانی را آموزش میدهد. این مجموعه کتاب توسط انتشارات KLETT منتشر شده است .
29
Alter Ego 2 - A2
By Negar MohamadHasani فرانسوی
 • 0Sales

متد آموزش زبان فرانسه Alter Ego یکی از جدیدترین و بهترین متدهای آموزش زبان فرانسه است که در Alliance Francoise پاریس یکی از قدیمی ترین و معروف ترین موسسات آموزشی فرانسه تدریس می شود. همچنین در بسیاری از موسسات آموزش زبان کشورمان نیز امروزه این متد طرفداران بسیاری داشته و تدریس می شود. متد آموزشی آلتر اِگو که برای آموزش فرانسه به بزرگسالان تهیه و تولید شده است که زبان فرانسه را از الفبا تا پیشرفته آموزش می دهد. 

29
Sicher C1.2
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
14
Sicher C1.1
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
15
Alter Ego 1 - A1
By Negar MohamadHasani فرانسوی
 • 0Sales

متد آموزش زبان فرانسه Alter Ego یکی از جدیدترین و بهترین متدهای آموزش زبان فرانسه است که در Alliance Francoise پاریس یکی از قدیمی ترین و معروف ترین موسسات آموزشی فرانسه تدریس می شود. همچنین در بسیاری از موسسات آموزش زبان کشورمان نیز امروزه این متد طرفداران بسیاری داشته و تدریس می شود. متد آموزشی آلتر اِگو که برای آموزش فرانسه به بزرگسالان تهیه و تولید شده است که زبان فرانسه را از الفبا تا پیشرفته آموزش می دهد. 

39
Sicher B2.2
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
15
Sicher B2.1
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتابهایSicher آلمانی یکی از مجموعه های بی نظیر و پرفروش برای آمادگی فعالیت شما در زمینه زندگی روزمره, کار, آموزش و تحصیل تدوین شده است. این کتاب مناسب برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان میباشد. زبان اموزانی که قصد شرکت در آزمون های Goethe-Zertifikat، ÖSD، TestDaF و دیگر آزمون های بین المللی و داخلی را دارند مجموعه حاضر مناسب ترین کتاب برای کسب آمادگی جهت شرکت در آزمون های فوق میباشد.
14
Sicher B1+
By ehsan Tajik آلمانی
 • 0Sales
کتاب Sicher B1+ اولین کتاب از مجموعه کتاب های Sicher می باشد که از منابع بسیار مفید در آموزش زبان آلمانی است. این کتاب کمک زیادی به افرادی که داوطلب شرکت در آزمون های Zertifikat Deutsch B1 می باشند خواهد بود که توسط انتشارات Hueber منتشر شده است.
19
taxi3
By Sara Samavati فرانسوی
 • 0Sales
کتابهای Le nouveau TAXI یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که از انتشارات HACHETTE منتشر شده
39