واژگان مقدماتی زبان روسی

در این بسته که بر اساس کتاب Russian for beginners طراحی و تدوین شده است شما می‌توانید با 740 کلمه‌ی رایج، کاربردی و مقدماتی زبان روسی آشنا شوید. مهم‌ترین ویژگی این بسته تصویری بودن آموزش لغات است. به این ترتیب که در کنار معنی فارسی هر لغت تصویر متناسب با آن نیز به چشم می‌خورد و این به شما در یادآوری لغات و پیشرفت بیشتر در آموختن زبان روسی کمک شایانی خواهد کرد.

Write your comment

  • Like