بیاید لباس جدید بگیریم !

Watch This video then review flashcards

آنچه ما خرید خواهیم کرد؟ ژاکت قرمز، کفش بنفش و یا یک کلاه سیاه و سفید؟ شاید هر سه! ما میتوانیم لباس، رنگ ها و الگوها را با این بازی سرگرم کننده وآهنگ یادبگیریم.

Write your comment

  • Like