Watch This video then review flashcards

با تماشای این فیلم آسان همه چیز درباره شکل ها ، به واژگان خود اضافه کنید. بسیاری از این اشکال را خواهید دید و به طور منظم استفاده می کنید. دو بار آن را تماشا کنید تا تفاوت مربع و مستطیل را بخاطر بسپارید!

Write your comment

  • Like