آموزش زبان های خارجی

 • Home
 • /
 • آموزش زبان های خارجی

109 - 117 / 203

Ordering

Saison 3

Saison 3

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,297
0Sales
29
Berliner Platz B1

Berliner Platz B1

By Setayesh Maleki
Number of cards 1,547
0Sales
35
Berliner Platz A2

Berliner Platz A2

By Setayesh Maleki
Number of cards 1,983
0Sales
39
Saison 2

Saison 2

By Negar MohamadHasani
Number of cards 618
0Sales
17
Berliner Platz A1

Berliner Platz A1

By Setayesh Maleki
Number of cards 1,817
0Sales
39
saison 1

saison 1

By Negar MohamadHasani
Number of cards 1,011
0Sales
29
Schritte 3

Schritte 3

By Setayesh Maleki
Number of cards 653
0Sales
17
Schritte 2

Schritte 2

By Setayesh Maleki
Number of cards 454
0Sales
12
Schritte 1

Schritte 1

By Setayesh Maleki
Number of cards 501
0Sales
12
Saison 3
By Negar MohamadHasani فرانسوی
 • 0Sales

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 3، سومین سطح این کتاب ها میباشد. 

29
Berliner Platz B1
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب Berliner Platz یکی از محبوب ترین کتاب های آموزشی زبان آلمانی برای بزرگسالان می باشد. جهت دسترسی به لغات و مرور آنها دانلود کنید.
35
Berliner Platz A2
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب Berliner Platz یکی از محبوب ترین کتاب های آموزشی زبان آلمانی برای بزرگسالان می باشد. جهت دسترسی به لغات و مرور آنها دانلود کنید.
39
Saison 2
By Negar MohamadHasani فرانسوی
 • 0Sales

مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 2، دومین سطح این کتاب ها میباشد. 

17
Berliner Platz A1
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب Berliner Platz یکی از محبوب ترین کتاب های آموزشی زبان آلمانی برای بزرگسالان می باشد. جهت دسترسی به لغات و مرور آنها دانلود کنید.
39
saison 1
By Negar MohamadHasani فرانسوی
 • 0Sales
مجموعه کتاب های سزون یکی از متدهای آموزش زبان فرانسه است که در بسیاری از موسسات زبان در ایران تدریس میشود. این کتاب در 4 سطح طراحی شده است و هر کتاب شما را به یکی از سطح های استاندارد زبان های اروپایی میرساند. کتاب سزون 1 اولین سطح این کتاب ها میباشد.
29
Schritte 3
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب شریته آلمانی Schritte یکی از متد آموزشی زبان آلمانی مورد استفاده رده سنی نوجوانان و بزرگسالان می باشد, Schritte دارای سطوح A2، A1 و B1 است و به طور معمول برای آمادگی امتحانات Start Deutsch و Zertifikat Deutsch در آموزشگاه های و مدارس تدریس می شود.
17
Schritte 2
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب شریته آلمانی Schritte یکی از متد آموزشی زبان آلمانی مورد استفاده رده سنی نوجوانان و بزرگسالان می باشد, Schritte دارای سطوح A2، A1 و B1 است و به طور معمول برای آمادگی امتحانات Start Deutsch و Zertifikat Deutsch در آموزشگاه های و مدارس تدریس می شود.
12
Schritte 1
By Setayesh Maleki آلمانی
 • 0Sales
کتاب شریته آلمانی Schritte یکی از متد آموزشی زبان آلمانی مورد استفاده رده سنی نوجوانان و بزرگسالان می باشد, Schritte دارای سطوح A2، A1 و B1 است و به طور معمول برای آمادگی امتحانات Start Deutsch و Zertifikat Deutsch در آموزشگاه های و مدارس تدریس می شود.
12