انگلیسی

82 - 90 / 150

Ordering

مرد ایرلندی

مرد ایرلندی

By mina Nazeri
Number of cards 12
0Sales
0
دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses

دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses

By Nadia Karimi
Number of cards 168
0Sales
25
دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners

دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners

By Nadia Karimi
Number of cards 384
0Sales
56
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)

By Nadia Karimi
Number of cards 204
0Sales
21
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)

By Nadia Karimi
Number of cards 249
0Sales
31
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)

دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)

By Nadia Karimi
Number of cards 222
0Sales
27
English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی

English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی

By Nadia Karimi
Number of cards 505
0Sales
71
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)

دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)

By Nadia Karimi
Number of cards 218
0Sales
32
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)

دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)

By Nadia Karimi
Number of cards 219
0Sales
30
مرد ایرلندی
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
فیلم مارتین اسکورسیزی با هنرنمایی رابرت دنیرو و ال پاچینو تریلر کامل از واژگان بسیار مفید و همچنین عبارات روزمره ای که برای شما بسیار مناسب خواهد بود
0
دستور زبان انگلیسی - Relative Clauses
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
در این بسته شما با تمامی جمله‌واره‌های موصولی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همه‌ی آنچه که در مورد نحوه‌ صحیح استفاده از جمله‌واره‌هایی با: Who / that / what - which - whose/ whom / where و همینطور جمله‌واره‌های شامل اطلاعات اضافی، ing و یا مختوم به ed هستند به شما در این بسته آموزش داده خواهد شد.
25
دستور زبان انگلیسی - Pronouns & determiners
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
در این بسته ضمایر و معرف‌های اسم در زبان انگلیسی به طور کامل بررسی و به شما آموزش داده می‌شود.
56
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (3)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
سومین و آخرین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
21
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nouns chapter (2)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
دومین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
31
دستور زبان انگلیسی - Articles & Nons (chapter1)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
اولین بسته از مجموعه بسته‌های آموزش تمامی نکات مربوط به اسم در زبان انگلیسی.
27
English Grammar Rules - قوانین دستور زبان انگلیسی
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه‌ی حاضر بر اساس کتاب English Grammar Rules & Mistakes نوشته‌ی Melony Jacobs طراحی و تدوین شده است و مهم‌ترین هدف آن ارتقای توانایی‌های نوشتن، خواندن و افزایش تسلط شما بر مجموعه‌ی دستورهای زبان انگلیسی است. دانش‌آموزان، دانشجویان، داوطلبان آزمون‌های مختلف زبان انگلیسی مثل تافل، آیلتس و ... و حتی کسانی که به تازگی آموختن زبان انگلیسی را آغاز کرده‌اند نیز، می‌توانند از این مجموعه بهره ببرند.
71
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter 3)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
سومین و آخرین بسته از مجموعه‌ی آموزشی To & -ing.
32
دستور زبان انگلیسی - To & -ing (chapter2)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
در این بسته فصل دوم از مجموعه آموزش‌ها در مورد نحوه‌ی استفاده از to & -ing در زبان انگلیسی به شما ارائه می‌شود.
30