انگلیسی

145 - 150 / 150

Ordering

American English File 2

American English File 2

By tina Salehi
Number of cards 915
0Sales
27
American English File 1

American English File 1

By tina Salehi
Number of cards 1,072
0Sales
30
American English File - Starter

American English File - Starter

By tina Salehi
Number of cards 606
0Sales
18
آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

By Mahta
Number of cards 20
0Sales
0
American English File 2
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح دو از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.
27
American English File 1
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح یک از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.
30
American English File - Starter
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. نسخه مقدماتی مجموعه خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.
18
آموزش زبان آلمانی
By Mahta انگلیسی
  • 0Sales
This Flash cards are are basic
0
گرامر زبان انگلیسی - سطح مقدماتی (با تمرکز بر کتاب زبان دوازدهم)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه‌ای از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین نکات دستوری زبان انگلیسی، با تاکید بر کتاب زبان دوازدهم.
90
مجموعه‌ی لغات کتاب زبان انگلیسی دوازدهم + نمونه سوالات
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales
مجموعه‌ی کاملی از لغات کتاب زبان دوازدهم
50