انگلیسی

64 - 72 / 150

Ordering

صحبت کردن در رابطه با آب و هوا

صحبت کردن در رابطه با آب و هوا

By taha Radmanesh
Number of cards 9
0Sales
0
پستال

پستال

By taha Radmanesh
Number of cards 11
0Sales
0
چه کسی رو میبینم ؟

چه کسی رو میبینم ؟

By taha Radmanesh
Number of cards 10
0Sales
0
چند سالته ؟ حالت چطوره ؟

چند سالته ؟ حالت چطوره ؟

By taha Radmanesh
Number of cards 8
0Sales
0
آن را انتخاب کن

آن را انتخاب کن

By taha Radmanesh
Number of cards 6
0Sales
0
ترکیب مواد غذایی!

ترکیب مواد غذایی!

By taha Radmanesh
Number of cards 11
0Sales
0
لباس پوشیدن

لباس پوشیدن

By taha Radmanesh
Number of cards 8
0Sales
0
موسیقی حمام !

موسیقی حمام !

By taha Radmanesh
Number of cards 10
0Sales
0
سلام

سلام

By taha Radmanesh
Number of cards 10
0Sales
0
صحبت کردن در رابطه با آب و هوا
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
هوا چطوره ؟ بارونیه یا باد میوزه ؟ برف هم میاد ؟ در این موسیقی با لغات و اصطلاحات مربوط به آب و هوا آشنا بشید .
0
پستال
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این آهنگ با سوال " حال شما چطور است ؟ " و همچنین پاسخ گفتن به این سوال آشنا میشید .
0
چه کسی رو میبینم ؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
با ضمایر مذکر و مونث و همچنین پاسخ گویی به این سوال رو که " چه کسی رو میبینم ؟ " رو در این درس یاد بگیرید .
0
چند سالته ؟ حالت چطوره ؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این موسیقی یاد میگیرید که به سوال های " حالت چطوره ؟ " و همچنین " چند سال داری ؟ " درست پاسخ بدی !
0
آن را انتخاب کن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
چه چیزی را انتخاب کنم و بردارم و چه چیزی را بذارم زمین !؟ در این اهنگ شما طرز بیان بعضی از واژگان را می آموزید
0
ترکیب مواد غذایی!
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
با این آهنگ زیبا، شما نام برخی از غذاهای رایج و آنهایی که فقط نباید با هم مخلوط بشوند رایاد میگیرید. آن را چک کنید!
0
لباس پوشیدن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
با لغات و اصطلاحات مربوط به لباس پوشیدن آشنا شوید .
0
موسیقی حمام !
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
در این درس به سادگی میتوانید با بخش هایی از بدن و همچنین افعال مربوطه آشنا شوید.
0
سلام
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
برای یادگرفتن یک زبان جدید لازم است که با اصول اولیه آن زبان آشنا شوید . پس با نحوه سلام کردن و برقراری ارتباط اولیه در انگلیسی آشنا شوید.
0