انگلیسی

73 - 81 / 150

Ordering

شما چند سال دارید ؟

شما چند سال دارید ؟

By taha Radmanesh
Number of cards 9
0Sales
0
جوکر

جوکر

By mina Nazeri
Number of cards 14
0Sales
0
زندگی مخفی حیوانات خانگی 2

زندگی مخفی حیوانات خانگی 2

By mina Nazeri
Number of cards 14
0Sales
0
بازی های گرسنگی 3

بازی های گرسنگی 3

By mina Nazeri
Number of cards 8
0Sales
0
گل سرخ

گل سرخ

By mina Nazeri
Number of cards 14
0Sales
0
انتقام جویان - انتهای بازی

انتقام جویان - انتهای بازی

By mina Nazeri
Number of cards 11
0Sales
0
علاءالدین - 2019

علاءالدین - 2019

By mina Nazeri
Number of cards 16
0Sales
0
یک روز زیبا در محله

یک روز زیبا در محله

By mina Nazeri
Number of cards 15
0Sales
0
در میان ستارگان

در میان ستارگان

By mina Nazeri
Number of cards 28
0Sales
0
شما چند سال دارید ؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales
شما چند سال دارید؟ با این آهنگ ساده، شما می توانند یاد بگیرید که سن دیگران را بپرسید و همچنین سن خود را به دیگران بگویید .
0
جوکر
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
به نظرتون میشه با جوکر هم زبان یادگرفت ! در این درس با لغات و اصطلاحات جالبی آشنا خواهید شد.
0
زندگی مخفی حیوانات خانگی 2
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
در این انیمیشن فوق العاده شاهد اتفاقاتی که برای مکس رخ میدهد خواهیم بود. حیوانات وقتی با هم صحبت میکنند چه میگویند ؟
0
بازی های گرسنگی 3
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
این فیلم یکی از بهترین فیلم ها میباشد که در فصل سوم، ما شاهد ظهور یک شورش و مبارزه برای آزادی میباشیم . با لغات و اصطلاحات در این زمینه نیز آشنا شوید
0
گل سرخ
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
در این تریلر انبوهی از لغات دراماتیک وجود دارد که بخشی از آنها در قالب فلش کارت تقدیم شما میشود . این فلش کارت را دریافت کنید و برای خود تکمیل کنید !
0
انتقام جویان - انتهای بازی
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
مرد آهنی - کاپیتان آمریکا و باقی قهرمان ها منتظر شما هستند. بخشی از لغات انگلیسی داخل تریلر در قالب فلش کارت آماده شده است.
0
علاءالدین - 2019
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
تریلر فیلم سینمایی علاءالدین با بازی درخشان ویل اسمیت در نقش جن در اختیار شماست ! از لغات و اصطلاحات انگلیسی که در این تریلر استفاده میشود لذت ببرید .
0
یک روز زیبا در محله
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
در این فعل با واژگانی احساسی آشنا خواهید شد. تام هنکس در این فیلم در نقش آقای راجرز که الگویی برای اکثر کودکان آمریکایی میباشد، بازی میکند.
0
در میان ستارگان
By mina Nazeri انگلیسی
  • 0Sales
در فضا و در میان ستارگان سیر کنید و با لغاتی در این زمینه آشنا شوید . مهمان ستارگان باشید
0